امروز اینجا بود!

چیمن محمدی بایتمبر

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب

استان کردستان، شهر قروه

مدرسه 13 آبان قروه

این صفحه 2,676 بار بازدید شده

48

رتبه در کشور

3

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

عربی هفتم عربی هشتم عربی نهم عربی (1) دهم عربی (2) انسانی یازدهم عربی (3) انسانی دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

 • 14 سال تدریس در آموزش و پرورش

  تالیفات

 • مقاله کنفرانس بین المللی بررسی استفهام تعجبی در قرآن

 • تحلیل کهن الکویی معلقه اعشی الاکبر بر اساس نظریه روانکاوی یونگ

 • مقاله کنفرانس بین المللی بررسی کهن الگوهای سایه و نقاب در معلقه عنتره بن شداد بر اساس نظریه روانشناختی تحلیلی یونگ

 • تحلیل کهن الگویی معلقه طرفه بن العبد بر اساس نظریه روانکاوی یونگ

  گواهینامه و افتخارات

 • طراح سوال برتر شهرستان

 • گواهی نامه مربی گری قرآن

 • گواهینامه مهارت های هفتگانه کامپیوتر

 • افزایش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

 • ارتقای میانگین امتحانات نهایی

 • از دبیران برتر در طرح جامع نظارت وزارتی

 • ارتقای پیشرفت تحصیلی

 • تولید محتوای الکترونیک

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی

سه پنجم پول علی مساوی با دو هفتم پول رضا است. اگر…
توسط حسام خواجه میری در 21 فروردین
جذر تقريبي ٢٠ چقدر است؟
توسط آرتميس رضازاده در 21 فروردین
دو به توان دو به توان دو چند می شود؟
توسط پانیذ پورحبیبی در 21 فروردین
رشد ریشه در پاسخ به نور یک جانبه
توسط مونا ش در 21 فروردین