امروز اینجا بود!

محمد اسدپور

لیسانس زبان و ادبیات فارسی

استان خراسان رضوی، شهر ملک آباد

دبیرستان شهید حسین تقی زاده احمد آباد

این صفحه 248 بار بازدید شده

386

رتبه در کشور

46

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی