امروز اینجا بود!

احمد اسدی اقدم

لیسانس علوم سیاسی

استان آذربایجان شرقی، شهر مرند

دبیرستان شهید بهشتی مرند

این صفحه 1,858 بار بازدید شده

264

رتبه در کشور

18

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 24 سال دبیر آموزش و پرورش

  • آدمین مجموعه کانال تخصصی "تاریح من

  • دبیر تاریخ - مرند

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی