{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

حمید براتی منش

چند روزه که پیداش نیست!

حمید براتی منش

دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی (آموزش ابتدایی)

استان خراسان رضوی، شهر نقاب

دبستان شهید هاشمی نژاد جوین

این صفحه 985 بار بازدید شده

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی ششم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی