چند روزه که پیداش نیست!

امیر خدنگ نیکفرجام

فوق لیسانس مهندسی صنایع غذایی

استان خراسان رضوی، شهر مشهد

هنرستان کاردانش شهید محمود کاوه ناحیه 2 مشهد

این صفحه 629 بار بازدید شده

441

رتبه در کشور

50

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه
T.me/Businessmodel98

درس هایی که تدریس می کنم:

الزامات محیط کار دهم تولید کمپوت و کنسرو یازدهم کارگاه نوآوری و کارآفرینی یازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  تالیفات

  • بهینه یابی شرایط استخراج عصاره قره قاط (Vaccinium macrocarpon) به روش خیساندن و بررسی اثر ضد باکتریایی آن

  • بهینه یابی شرایط استخراج عصاره قره قاط (Vaccinium macrocarpon) به روش خیساندن و بررسی اثر ضد باکتریایی آن

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- فنی

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی