چند روزه که پیداش نیست!

علی دارمی

لیسانس الکترونیک

استان خوزستان، شهر آبادان

دبستان نوید صالحین 2 ناحیه 4 اهواز

این صفحه 97 بار بازدید شده

547

رتبه در کشور

45

رتبه در استان

3

رتبه در ناحیه
در دبستان نویدصالحین اهواز ریاضی پنجم و ششم و استعداد تحلیلی و بصورت خصوصی ریاضی کنکور تدریس میکنم.
به ادبیات، سینما، برنامه نویسی کامپیوتر و رباتیک علاقه دارم.

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضیات کنکور سراسری ریاضی پنجم هوش، خلاقیت و استعداد ششم ریاضی ششم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی