{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

عدنان بوعذار

امروز اینجا بود!

عدنان بوعذار

فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

استان خوزستان، شهر اهواز

هنرستان شهید بهشتی ناحیه 4 اهواز

این صفحه 409 بار بازدید شده

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- کاردانش

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی