{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

چند روزه که پیداش نیست!

عبدالرزاق اسدی

دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی -زیست محیطی

استان فارس، شهر گله دار

مدرسه دکتر مفتح گله دار

این صفحه 1,376 بار بازدید شده

833

رتبه در کشور

97

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی