چند روزه که پیداش نیست!

امیرعلی آقازاده

استان تهران، شهر

مدرسه ابوذر منطقه 11 تهران

این صفحه 52 بار بازدید شده

1509

رتبه در کشور

287

رتبه در استان

17

رتبه در ناحیه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی