امروز اینجا بود!

زهرا رفعتی

فوق لیسانس مهندسی شیمی

استان تهران، شهر تهران

دبستان گلهای فاطمه (س) منطقه 15 تهران

این صفحه 669 بار بازدید شده

332

رتبه در کشور

40

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی سوم ریاضی چهارم ریاضی پنجم ریاضی ششم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  تالیفات

  • مقاله Honey-Loaded Egg White/Poly(vinyl alcohol)/Clay Bionanocomposite Hydrogel Wound Dressings: In Vitro and In Vivo Evaluations

  • چاپ مقاله در دومین کنفرانس نانو پزشکی و ایمنی نانو ، 29-30 نوامبر 2017

  • چاپ مقاله در دهمین کنگره و نمایشگاه بین المللی مهندسی شیمی (IChEC 2018)

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی