گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

محمد ترکی

ازش بی خبریم!

محمد ترکی

فوق لیسانس زیست شناسی (بیوشیمی)

استان اصفهان، شهر تیران

مدرسه آیت الله مظاهری تیران و کرون

این صفحه 295 بار بازدید شده

ترکی دبیر علوم تیران و کرون

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی