{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

شهرام مهبودی

چند روزه که پیداش نیست!

شهرام مهبودی

لیسانس زبان ادبیات انگلیسی

استان فارس، شهر شیراز

هنرستان فرا اندیشان ناحیه 1 شیراز

این صفحه 202 بار بازدید شده

1) 8 سال مدیر آموزشگاه زبان فطرت
2) 4 سال معاون آموزشی مدرسه ابتدایی فطرت
3) 5 سال دیر زبان انگلیسی هنرستان فنی حرفه ای فرااندیشان (تا کنون)
4) 15 سال تدریس خصوصی زبان

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- فنی

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی