{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

سید هادی هاشمی

امروز اینجا بود!

سید هادی هاشمی

لیسانس علوم تربیتی (آموزش ابتدایی)

استان مازندران، شهر محمود آباد

دبستان شهید سلیمانی معلم کلا محمود آباد

این صفحه 700 بار بازدید شده

لیسانس علوم تربیتی
از دانشگاه فرهنگیان

یک معلم ...

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی اول فارسی اول نگارش اول ریاضی دوم فارسی دوم نگارش دوم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی