امروز اینجا بود!

لیلا سجادفر

لیسانس زیست شناسی

استان تهران، شهر تهران

دبستان سوده منطقه 2 تهران

این صفحه 3,056 بار بازدید شده

135

رتبه در کشور

15

رتبه در استان

3

رتبه در ناحیه

  گواهینامه و افتخارات

 • گواهینامه دوره مخاطب شناسی

 • گواهینامه دوره مدیریت کلاس

 • گواهینامه دوره روان شناسی یادگیری

 • گواهینامه دوره مبانی روان شناسی

 • گواهینامه دوره سنجش و اندازه گیری تحصیلی

 • گواهینامه دوره مهارت گفتاری

 • گواهینامه دوره کلاس هوشمند

 • گواهینامه دوره تولید محتوای الکترونیکی

 • گواهینامه دوره هفت مهارت کامپیوتر

 • گواهینامه دوره بدو خدمت معلمان

 • گواهینامه دوره سند تحول بنیادین

 • گواهینامه دوره روش‌ها و فنون تدریس

 • گواهینامه دوره مدیر موقعیت خود باشیم

 • گواهینامه دوره اختلال یادگیری

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی