{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

رضا وطن پرست سیسی

چند روزه که پیداش نیست!

رضا وطن پرست سیسی

لیسانس علوم تربیتی (آموزش ابتدایی)

استان آذربایجان شرقی، شهر شبستر

دبستان محمدرضا ثمین شبستر

این صفحه 2,374 بار بازدید شده

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی پنجم ریاضی ششم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی