گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

رضا فیضی

امروز اینجا بود!

رضا فیضی

لیسانس علوم تربیتی

استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند

دبستان برکت شعبه 4 بیرجند

این صفحه 6,975 بار بازدید شده

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 5 سال تدریس در آموزش و پرورش

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی