{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فرزانه اکبری

چند روزه که پیداش نیست!

فرزانه اکبری

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک (ماده چگال)

استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند

هنرستان عصر انقلاب 1 بیرجند

این صفحه 320 بار بازدید شده

هنوز هیچ محتوایی برای این دبیر ثبت نشده است.

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی