{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_بهمن #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

امروز اینجا بود!

پریچهر السادات غفاری

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی

استان خوزستان، شهر اهواز

دبستان عفت ناحیه 4 اهواز

این صفحه 2,105 بار بازدید شده

547

رتبه در کشور

44

رتبه در استان

4

رتبه در ناحیه
کارشناسی آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان تهران( پردیس نسیبه)
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
آموزگار رسمی آموزش و پرورش ناحیه 4 اهواز
تدریس پایه های دوره ابتدایی
تهیه و آموزش تولید محتوا

درس هایی که تدریس می کنم:

فارسی اول ریاضی اول ریاضی دوم فارسی سوم ریاضی سوم ریاضی چهارم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 5 سال تدریس در آموزش و پرورش

  • 6 سال سابقه در اموزش و پرورش

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی