{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

پریچهر السادات غفاری

امروز اینجا بود!

پریچهر السادات غفاری

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی

استان خوزستان، شهر اهواز

دبستان شهید جهان آرا ناحیه 4 اهواز

این صفحه 4,769 بار بازدید شده

دانش آموخته سمپاد (سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) اهواز ( دبیرستان فرزانگان 1)
کارشناس آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان تهران
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
آموزگار رسمی ناحیه 4 آموزش و پرورش اهواز
تدریس پایه های دوره ابتدایی
تهیه و آموزش تولید محتوا

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی اول فارسی اول ریاضی دوم ریاضی سوم فارسی سوم ریاضی چهارم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی