گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

محمد ایزدی

ازش بی خبریم!

محمد ایزدی

فوق لیسانس هندسه و توپولوژی

استان اصفهان، شهر کاشان

دبیرستان صالحین کاشان

این صفحه 7,313 بار بازدید شده

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی (1) دهم ریاضی (2) یازدهم ریاضی (3) دوازدهم ریاضیات کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • یک سال تدریس در مدرسه سرای دانش تهران (واحد حافظ)

  • سه سال تدریس در مدرسه ی دکتر حسابی کاشان

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی