چند روزه که پیداش نیست!

محمد باقری

استان چهارمحال بختیاری، شهر شهرکرد

هنرستان کاردانش رهبری فارسان

این صفحه 127 بار بازدید شده

1505

رتبه در کشور

45

رتبه در استان

4

رتبه در ناحیه

هنوز هیچ محتوایی برای این دبیر ثبت نشده است.

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی