گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

میلاد رنجبر

چند روزه که پیداش نیست!

میلاد رنجبر

لیسانس دبیری ریاضی

استان فارس، شهر شیراز

دبیرستان علامه امینی مرودشت

این صفحه 663 بار بازدید شده

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی (2) یازدهم حسابان (1) یازدهم ریاضی و آمار (2) یازدهم ریاضی (3) دوازدهم ریاضی و آمار (3) دوازدهم حسابان (2) دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی