ازش بی خبریم!

علی جاویدی

لیسانس علوم تربیتی آموزش ابتدایی

استان فارس، شهر شیراز

دبستان شهید علی باز زارع 1 ناحیه 4 شیراز

این صفحه 751 بار بازدید شده

507

رتبه در کشور

52

رتبه در استان

7

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی دوم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • سابقه تدریس دروس ریاضی

  • سابقه تدریس دروس ابتدایی

  • سابقه تدریس دروس دوم چهارم پنجم ششم

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی

سه پنجم پول علی مساوی با دو هفتم پول رضا است. اگر…
توسط حسام خواجه میری در 21 فروردین
جذر تقريبي ٢٠ چقدر است؟
توسط آرتميس رضازاده در 21 فروردین
دو به توان دو به توان دو چند می شود؟
توسط پانیذ پورحبیبی در 21 فروردین
رشد ریشه در پاسخ به نور یک جانبه
توسط مونا ش در 21 فروردین