{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

مهرداد رستمی

چند روزه که پیداش نیست!

مهرداد رستمی

لیسانس مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

استان تهران، شهر تهران

دبیرستان گلها منطقه 2 تهران

این صفحه 2,212 بار بازدید شده

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی