چند روزه که پیداش نیست!

مسعود مصطفائی

لیسانس مهندسی تکنولوژی ساختمان

استان کردستان، شهر سنندج

هنرستان فنی شهید نمکی ناحیه 1 سنندج

این صفحه 114 بار بازدید شده

421

رتبه در کشور

19

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 18 سال تدریس در آموزش و پرورش

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- فنی

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی