{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

مهدیه عراقی

چند روزه که پیداش نیست!

مهدیه عراقی

لیسانس آموزش ابتدایی

استان مازندران، شهر نکا

دبستان شهید آهنگری نکا

این صفحه 360 بار بازدید شده

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی چهارم علوم تجربی چهارم فارسی چهارم نگارش چهارم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی