{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

محمد احمدی نسب

چند روزه که پیداش نیست!

محمد احمدی نسب

لیسانس علوم تربیتی (آموزش ابتدایی)

استان قم، شهر قم

دبستان عبداللهی ناحیه 2 قم

این صفحه 425 بار بازدید شده

- تدریس تمامی دورس دوره ابتدایی توسط آموزگار رسمی آموزش و پرورش

- تدریس تمامی پایه‌ها به جز پایه اول پذیرفته می‌شود.

- هر جلسه تدریس به مدت یک و نیم ساعت برگزار می‌گردد.

- در صورت تدریس گروهی، هزینه بین افراد تقسیم می‌شود.

- در صورت تمایل، پیام دهید یا تماس حاصل فرمایید.

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی سوم فارسی سوم ریاضی چهارم فارسی چهارم ریاضی پنجم ریاضی ششم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی