{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

جمال برزگری شریف آباد

چند روزه که پیداش نیست!

جمال برزگری شریف آباد

لیسانس ریاضی

استان یزد، شهر یزد

دبستان راه فرزانگان ناحیه 1 یزد

این صفحه 1,423 بار بازدید شده

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی پنجم ریاضی ششم هوش، خلاقیت و استعداد ششم ریاضی هفتم ریاضی هشتم ریاضی نهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • تدریس در آموزشگاه‌های مختلف شهر های یزد، تفت، زارچ و ...

  • مدرس هوش و استعداد تحلیلی

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی