خیلی وقته که نیومده

سیده زهرا حسینی نسب

لیسانس زبان و ادبیات عرب

استان مازندران، شهر آمل

مدرسه کیمیای دانش 1 آمل

این صفحه 170 بار بازدید شده

1071

رتبه در کشور

68

رتبه در استان

11

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

عربی هفتم عربی هشتم عربی نهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی