گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ازش بی خبریم!

محمدحامد صافی

فوق لیسانس مهندسی صنایع (بهینه سازی سیستم‌ها)

استان قم، شهر قم

دبیرستان فکور ناحیه 4 قم

این صفحه 795 بار بازدید شده

دبیر زبان انگلیسی / اقتصاد

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی