{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فرشاد راشدپور

چند روزه که پیداش نیست!

فرشاد راشدپور

دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی

استان کرمانشاه، شهر روانسر

دبستان زاگرس روانسر

این صفحه 7,861 بار بازدید شده

دانشجوی دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی
تدریس ریاضیات در آموزشگاه های مختلف
مولف کتاب
معلم نمونه ی منطقه ای
پژوهشگر در حوزه تعلیم و تربیت و روانشناسی
مدرس کارگاه های آموزشی
عضو انجمن مشاوره ایران
عضو انجمن آمار ایران
عضو انجمن فناوری آموزشی ایران
عضو انجمن فلسفه تعلیم و تربیت
تدریس بصورت پویا نمایی و انیمیشن
سرگروه آموزشی پایه ی ششم

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی ششم علوم تجربی ششم فارسی ششم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

 • 5 سال تدریس در آموزش و پرورش

 • تدریس بصورت پاورپوینت

 • تدریس بصورت انیمیشن و پویانمایی

  تالیفات

 • مقاله مقایسه تأثیر آموزش برنامه درسی علوم تجربی به روش تدریس سنتی و حل مسأله بر سوادآبی دانش آموزان در همایش بین المللی روانشناسی

 • مقاله علل تقلب دانش آموزان و راهکارهای جلوگیری از آن در همایش بین المللی روانشناسی

 • چاپ مقاله با عنوان بررسی توصیفی مبانی فلسفی و روانشناختی و جامعه شناسی برنامه ی درسی فناوری اطلاعات و سواد رسانه ای بر نظام آموزشی

 • چاپ مقاله نقش برنامه ریزی و روش های فعال تدریس بر یادگیری و عملکرد دانش آموزان در نشریه آنلاین علمی تخصصی پژوهش های نوین در روانشناسی

 • کتاب آموزش زیبایی های فارسی ششم

 • کتاب بررسی کتاب درسی علوم ششم دبستان: محتوای درس و سرفصل‌های هر درس، آموخته‌های دانش‌آموزان بعد از هر درس

 • مقاله نقش برنامه ریزی و روش های فعال تدریس بر یادگیری و عملکرد دانش آموزان در همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران

  گواهینامه و افتخارات

 • گواهی تخصصی در دوره آموزشی روش تدریس فارسی پایه ی دوم دبستان

 • گواهی تخصصی در دوره آموزشی اقدام پژوهی

 • گواهی تخصصی در دوره آموزشی آیین و مهارتهای نوشتن

 • گواهی تخصصی در دوره آموزشی خوشنویسی

 • گواهی تخصصی در دوره آموزشی روانشناسی تفاوتهای فردی

 • گواهی تخصصی در دوره آموزشی روش تدریس ریاضی پایه دوم دبستان

 • گواهی تخصصی در دوره آموزشی روش تدریس فارسی پایه ی ششم ابتدایی

 • گواهی تخصصی در دوره آموزشی روش تدریس فارسی پایه ی چهارم دبستان

 • گواهی تخصصی در دوره آموزشی روش تدریس فارسی پایه ی پنجم ابتدایی

 • گواهی تخصصی در دوره آموزشی آشنایی با تیمز

 • گواهی تخصصی در دوره آموزشی روشها و فنون تدریس

 • گواهی تخصصی در دوره آموزشی مهارتهای بدو خدمت معلمان

 • گواهی تخصصی در دوره آموزشی نظارت بالینی

 • گواهینامه حضور در کارگاه آموزشی روانشانسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

 • گواهی تخصصی در دوره آموزشی روش تدریس ریاضی پایه ی اول ابتدایی

 • گواهی تخصصی در دوره آموزشی روش تدریس ریاضی پایه ی سوم ابتدایی

 • گواهی تخصصی در دوره آموزشی روش تدریس ریاضی پایه ی ششم ابتدایی

 • گواهی تخصصی در دوره آموزشی روش تدریس ریاضی پایه ی چهارم ابتدایی

 • مدرک سطح Advanced زبان انگلیسی

 • عضو انجمن مشاوران ایران

 • معلم نمونه منطقه ای

 • مهارتهای هفت گانه ی ICDL

 • گواهی تخصصی درس پژوهی

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی