{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

حامد اسماعیل زاده

امروز اینجا بود!

حامد اسماعیل زاده

دانشجوی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

استان خراسان رضوی، شهر فیض آباد

مدرسه امام حسین (ع) مه ولات

این صفحه 1,803 بار بازدید شده

1361

رتبه در کشور

193

رتبه در استان

3

رتبه در ناحیه
HONESTY is the best policy

درس هایی که تدریس می کنم:

انگلیسی هفتم انگلیسی هشتم انگلیسی نهم زبان انگلیسی (1) دهم زبان انگلیسی (2) یازدهم زبان انگلیسی (3) دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی