خیلی وقته که نیومده

سمانه تاجیک

دکتری علوم تربیتی

استان شهرستان‌های تهران، شهر نسیم شهر

دبستان شهید عابدین زاده ناحیه 2 بهارستان

این صفحه 84 بار بازدید شده

192

رتبه در کشور

10

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه
به مدت 10 سال آموزگار پایه های مختلف دبستان

درس هایی که تدریس می کنم:

فارسی دوم نگارش دوم ریاضی دوم علوم تجربی دوم هدیه‌های آسمانی دوم قرآن دوم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  تالیفات

  • قلمرو هوش

  گواهینامه و افتخارات

  • تقدیرنامه شورای شهر

  • تقدیر نامه شهدار منطقه

  • تقدیر نامه آموزش و پرورش و سپاه منطقه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی