پربازدیدها: #آزمون_ورودی_نمونه_دولتی #مدارس_کشور #سوالات_کنکور

امروز اینجا بود!

آلما قشقائی

دانشجوی کارشناسی مدیریت مالی

استان فارس، شهر شیراز

دبستان خوارزمی ناحیه 1 شیراز

این صفحه 1,098 بار بازدید شده

1156

رتبه در کشور

125

رتبه در استان

27

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی چهارم ریاضی پنجم ریاضی ششم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی