{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علی بهرام نژاد

امروز اینجا بود!

علی بهرام نژاد

فوق لیسانس مدیریت آموزشی

استان تهران، شهر تهران

دبیرستان اندیشه 1 منطقه 5 تهران

این صفحه 1,398 بار بازدید شده

ارتباط با ما انتقاد پیشنهاد: alibahramnajad1367@gmail.com

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی