{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علی بیابانگرد

چند روزه که پیداش نیست!

علی بیابانگرد

دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات عربی

استان خراسان جنوبی، شهر نهبندان

مدرسه شهید پیرامی نهبندان

این صفحه 52 بار بازدید شده

دبیر رسمی آموزش وپرورش
دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان
دانشجوی ارشد زبان وادبیات عرب

درس هایی که تدریس می کنم:

عربی هفتم عربی نهم عربی (2) یازدهم عربی (3) دوازدهم زبان عربی تخصصی کنکور سراسری زبان عربی (تا 1401) کنکور سراسری

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

هنوز هیچ محتوایی برای این دبیر ثبت نشده است.

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی