گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علی علی محمدپور

چند روزه که پیداش نیست!

علی علی محمدپور

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

استان آذربایجان شرقی، شهر خمارلو

دبستان فضیلت خداآفرین

این صفحه 860 بار بازدید شده

دانش آموخته ی دانشگاه فرهنگیان در مقطع لیسانس آموزش ابتدایی.

دانشجوی سال آخر(مرحله پایان نامه) فوق لیسانس روانشناسی تربیتی در دانشگاه آزاد اسلامی.

دارای 3 مقاله ثبت شده در Sivilica با موضوعات مربوط به آموزش و پرورش.

مقام اول استانی در سی و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه فرهنگیان در بخش مقاله نویسی.

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی دوم ریاضی سوم ریاضی پنجم فارسی پنجم فارسی ششم نگارش ششم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی