گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

امیرحسین آقاجانی

ازش بی خبریم!

امیرحسین آقاجانی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)

استان مازندران، شهر بابلسر

دبستان جاوید جاویدان خرد بابلسر

این صفحه 1,073 بار بازدید شده

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی پنجم ریاضی ششم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی