چند روزه که پیداش نیست!

طیبه دهقانی

فوق لیسانس ریاضی

استان یزد، شهر اشکذر

دبستان مشکات اندیشه اشکذر

این صفحه 1,622 بار بازدید شده

453

رتبه در کشور

9

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی ششم ریاضی هفتم ریاضی هشتم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی