{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زهرا عابدی

ازش بی خبریم!

زهرا عابدی

استان فارس، شهر فسا

مدرسه فرزانگان فسا

این صفحه 380 بار بازدید شده

1900

رتبه در کشور

242

رتبه در استان

15

رتبه در ناحیه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی