{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

چند روزه که پیداش نیست!

فرنوش تیمی

فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی

استان اصفهان، شهر اصفهان

دبستان 22 بهمن برسیان ناحیه 6 اصفهان

این صفحه 341 بار بازدید شده

942

رتبه در کشور

143

رتبه در استان

7

رتبه در ناحیه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی