{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

رحیم درخشی

چند روزه که پیداش نیست!

رحیم درخشی

لیسانس علوم اجتماعی (پژوهشگری)

استان آذربایجان شرقی، شهر ملکان

مدرسه نخبگان ملکان

این صفحه 1,937 بار بازدید شده

✍23 سال سابقهٔ تدریس دروس مطالعات اجتماعی
کلاس های پایه هفتم ، هشتم و نهم در مدارس
مختلف منطقهٔ محل خدمت خود


* گرفتن گواهینامه مهارت های ICDL از بنیاد ICDL
جمهوری اسلامی ایران با کسب امتیاز ممتاز

* شرکت در جشنواره الگوهای برتر تدریس
و گرفتن تشویق منطقه ای


* حضور در فراخوان طراحی و ارسال آزمون عملکردی
گروه های درسی استان آذربایجانشرقی

* تقدیرنامه استانی و منطقه ای استفاده از سیستم
هوشمند مدرسه و بکار گیری تمامی ابزارها و
نرم افزارهای آموزشی در امر تدریس


* داشتن 1700 ساعت گواهینامه شرکت و حضور
در کلاس های آموزش ضمن خدمت فرهنگیان

* گرفتن تقدیرنامه های متعدد منطقه ای بخاطر تولید محتواهای الکترونیکی برای افزایش کیفیت آموزشی و
بهبود یادگیری دانش آموزان

* کسب رتبه دوم منطقه ای در طراحی سئوالات
نوبت دوم در سال 1402


درس هایی که تدریس می کنم:

مطالعات اجتماعی هفتم مطالعات اجتماعی هشتم مطالعات اجتماعی نهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی