خیلی وقته که نیومده

سید علی حسینی

لیسانس دبیری شیمی

استان زنجان، شهر گرماب

دبیرستان امام خمینی افشار

این صفحه 944 بار بازدید شده

329

رتبه در کشور

12

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 18 سال تدریس در آموزش و پرورش

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی