{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

احمد حاجی زاده

چند روزه که پیداش نیست!

احمد حاجی زاده

دانشجوی کارشناسی آموزش زیست شناسی

استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز

این صفحه 120 بار بازدید شده

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی