{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

محمد غفارزاده

ازش بی خبریم!

محمد غفارزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی معدنی

استان آذربایجان شرقی، شهر خواجه

مدرسه شهدای خواجه خواجه

این صفحه 186 بار بازدید شده

هنوز هیچ محتوایی برای این دبیر ثبت نشده است.

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی