چند روزه که پیداش نیست!

محمد حسن رسولی

دیپلم معلوم نیست

استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز

مدرسه نورالائمه ناحیه 2 تبریز

این صفحه 64 بار بازدید شده

1509

رتبه در کشور

172

رتبه در استان

18

رتبه در ناحیه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی