ازش بی خبریم!

فاطمه شیخیانی

لیسانس تکنولوژی آموزشی

استان بوشهر، شهر کاکی

دبستان شهید ناصر حاجیانی 1 کاکی

این صفحه 2,037 بار بازدید شده

770

رتبه در کشور

16

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه
معلم کلاس پنجم و ششم

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی