{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

سید محسن یداللهی

چند روزه که پیداش نیست!

سید محسن یداللهی

لیسانس علوم تربیتی (آموزش ابتدایی)

استان مازندران، شهر نکا

دبستان شهید منتظر قائم نکا

این صفحه 2,851 بار بازدید شده

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی دوم فارسی دوم ریاضی سوم ریاضی چهارم ریاضی پنجم ریاضی ششم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 6 سال تدریس در آموزش و پرورش

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی