خیلی وقته که نیومده

رضا افخمی اردکانی

لیسانس علوم تربیتی

استان یزد، شهر اردکان

دبستان فردوسی اردکان

این صفحه 96 بار بازدید شده

423

رتبه در کشور

18

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

فارسی و نگارش پنجم ریاضی پنجم علوم تجربی پنجم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • سال سابقه تدریس

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی

نقش پرزهای روده کوچک چیست؟
توسط فاطمه فریدنیا در 17 خرداد
ارتباط معنایی بین واژگان
توسط GHAZAL ZK در 17 خرداد
نابرابری اعداد توان دار
توسط سورنا متین پور در 17 خرداد
اسمز چیست؟
توسط سید حسین حسینی در 17 خرداد