{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

طیبه ریاضی

چند روزه که پیداش نیست!

طیبه ریاضی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

استان تهران، شهر تهران

دبستان علوی 1 منطقه 12 تهران

این صفحه 6,894 بار بازدید شده

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی اول فارسی اول ریاضی دوم فارسی دوم ریاضی سوم ریاضی چهارم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی